PRIVACYVERKLARING CORITAS

Publicatie 15-12-2021

Vertrouwelijke en zorgvuldige behandeling van persoonsgegevens
Coritas respecteert uw privacy en behandelt de persoonlijke informatie die u verstrekt vertrouwelijk en zorgvuldig. Door uw persoonsgegevens aan Coritas te verstrekken gaat u er mee akkoord dat Coritas uw gegevens overeenkomstig deze Privacyverklaring gebruikt. Voor vragen over deze Privacyverklaring of de verwerking van uw gegevens kunt u per brief of per e-mail contact opnemen met de Privacy Officer: Dennis Barten:
Coritas
Wolfsculen 6
5451 WS Mill
KVK: 80913989
Mail: info@coritas.nl
 
Persoonsgegevens die Coritas verwerkt
Coritas verwerkt uw persoonsgegevens alleen indien u deze gegevens zelf aan haar heeft verstrekt en haar toestemming heeft gegeven die gegevens te verwerken en/of omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de met haar (te sluiten) overeenkomst. Indien u geen gegevens met Coritas deelt, kan Coritas geen uitvoering geven aan de (te sluiten) overeenkomst. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Coritas verwerkt:
Voor- en achternaam;
Geslacht;
Adresgegevens;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
IP-adres;
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
Gegevens over uw activiteiten op onze website;
Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen;
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Coritas verwerkt
Coritas heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. Coritas kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Coritas raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat Coritas zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige kunt u contact opnemen met de Privacy Officer en zal deze informatie worden verwijderd.
 
Vastleggen en gebruik van persoonsgegevens
Coritas gebruikt in beginsel alleen gegevens die u uitdrukkelijk en vrijwillig verstrekt. Coritas gebruikt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG). Coritas verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de (te sluiten) overeenkomst en meer specifiek voor de volgende doelen:
Het afhandelen van uw betaling;
Verzenden van de nieuwsbrief en/of reclamefolder;
U te bellen of e-mailen ter uitvoering van de overeenkomst;
U te informeren over wijzigingen van de diensten en producten;
U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
Om goederen en diensten bij u af te leveren;
Bovendien analyseert Coritas uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. Coritas verwerkt ook persoonsgegevens als zij hiertoe wettelijk verplicht is, zoals gegevens die zij nodig heeft voor haar belastingaangifte.
 
Geautomatiseerde besluitvorming
Besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen zijn besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Coritas) tussen zit. Coritas neemt besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Coritas gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
Exact Online waar (persoons)gegevens worden opgeslagen om te raadplegen en om facturen af te handelen;
Mollie om online betalingen af te handelen vanuit de webshop;
WordPress webshop waar (persoons)gegevens worden opgeslagen om orders af te handelen en waar belanghebbenden een eigen account kunnen aanmaken en beheren;
ShopsUnited inclusief vervoerders om zendingen te leveren en traceren;
Microsoft Outlook voor mailcorrespondentie;
Excel voor belanghebbenden die zich hebben ingeschreven de onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 
Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard
Coritas bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of vereist is op grond van de (belasting)wet. Wilt u niet langer iets van Coritas ontvangen, of wilt u dat Coritas uw gegevens niet langer meer bewaart dan kunt u hierover per brief of per e-mail contact opnemen.
 
Delen van persoonsgegevens met derden
Coritas deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de (te sluiten) overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens sluit Coritas een verwerkersovereenkomst met derden die uw persoonsgegevens verwerken in haar opdracht. Coritas blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Coritas uw persoonsgegevens aan andere derden uitsluitend met uw nadrukkelijke toestemming. Coritas geeft de persoonsgegevens in beginsel niet door buiten de EU of een internationale organisatie, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de (te sluiten) overeenkomst of dienstverlening, zij hiertoe nadrukkelijke toestemming van de betrokkene heeft ontvangen of hiertoe wettelijk is verplicht. Coritas deelt persoonsgegevens aan de volgende bedrijven voor de beschreven doelen:
Mollie om online betalingen af te handelen vanuit de webshop;
ShopsUnited inclusief vervoerders om zendingen te leveren en traceren;
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die Coritas gebruikt
Coritas gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Coritas gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaats Coritas cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat Coritas op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden.
Bij uw eerste bezoek aan de website heeft Coritas u al geïnformeerd over deze cookies en u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Klik op de volgende link voor een toelichting hierover: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.
Op de website worden ook door derden cookies geplaatst. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven zoals Google Analytics. Wij verzamelen geen tracking cookies.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Coritas. U heeft ook recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Coritas een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waar Coritas over beschikt in een computerbestand toegestuurd te krijgen. Indien u hier gebruik van wenst te maken, kunt u per brief of per e-mail contact opnemen met de Privacy Officer van Coritas.
Coritas wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
 
Hoe Coritas persoonsgegevens beveiligt
Coritas neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kunt u per brief of per e-mail contact opnemen met de Privacy Officer van Coritas.
 
Coritas behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen.
Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 15-12-2020.