Is er een wens tot innoveren, maar is het lastig te beginnen?

Mijn naam is Bart Geers. Innovatie vraagstukken beetpakken en samen tot leven te brengen is mijn passie. Al meer dan 10 jaar help ik bedrijven los te komen van de dagelijkse materie en vooruit te kijken. Elke situatie vraagt een andere aanpak, en er zijn altijd volop kansen.

Hoe breng ik de organisatie van wens naar verandering?
Lees snel verder …

7

Het proces

1.
Situatie analyse

Situatie in kaart brengen. Ophalen wat er speelt in de organisatie en verkenning van de uitdaging en markt ontwikkelingen.

2.
Visie vorming

Deepdive om een eigen visie te ontwikkelen en een innovatie strategie te bepalen.

3.
Co-Creatie

Concreet aan de slag om draagvlak en beleving te creëren, samenwerkingen op te zetten en propositie te creëren.

Services

Enkele praktijkvoorbeelden waar ik een belangrijke rol kon spelen:

Impact Nation: Sustainability bij Centralpoint

Situatie analyse

Klanten verlangden meer van Centralpoint op het gebied van duurzaamheid. Wat men wilde was niet duidelijk omdat de markt zich nog moet ontwikkelen. Onze doelstelling was het ontdekken waar men aan kon denken en de dialoog hierop aan te gaan met stakeholders zodat we vooruitgang konden laten zien.

Visie vorming

Tijd voor speurwerk en netwerken. Het is een nieuwe markt en de pioniers bouwen in hun proeftuinen aan oplossingen. Dat is waar ik me graag in beweeeg. Visionairs en experts ondervragen, met (corporate) innovators en startups praten; wat zeggen ze. LinkedIn is hier onmisbaar. Mensen vanuit passie en waarde creatie benaderen is altijd leuk en leidt veelal tot samenwerkingen. En intern speelt er ook vaak meer dan gedacht en niemand weet meer van de klanten dan de accountmanagers. Dus intern heb ik ook goed mijn licht opgestoken.

Vanuit deze zoektocht kwam ik in aanraking met mensen bij ABN AMRO en the Impact institute die ook net gestart waren met een incubator programma om concrete invulling te geven aan de vergroenings doelstelling, het Impact Nation programma: Een matchmaker programma tussen corporates en (internationale) startups. Dit initiatief hebben we bij het top management neergelegd en bij andere stakeholders voor draagvlak.

Co-Creatie

Het project Impact Nation bestond uit een 100 daagse introductie en matchmaking met startups op het gebied van impact / sustainability. In een waaier van kanten die we op konden,
met welke propositie kunnen we het meeste impact maken om IT te vergroenen? Via intensief
brainstormen kwamen we uiteindelijk op het inzichtelijk maken van (dark) data uit als onzichtbare ontembare CO2 uitstoter. De Engelse startup Qingtech heeft een goede tool
gebouwd om dit inzichtelijk te maken.

Het intern uitleggen van een nieuwe dienst, het grotere verhaal duiden, de aansluiting bij de rest van het portfolio, de eerste gesprekken met klanten, dit was allemaal onderdeel van het samen neerzetten van een nieuw geluid. Eerst moeizaam, daarna…

De resultaten

Een aanzwellende golf van interesse!
● Klanten die zelf ook aan het pionieren waren wilden met ons sparren en uitproberen
● Interne superpromoters die ons naar voren schoven
● Interne zeepkist meetings om het nieuwe verhaal te vertellen
● Vendoren die contact met ons zochten om hun innovatie verhaal te vertellen en ons
actief aan klanten koppelden
● En de innovator of the year award vanuit het moederbedrijf uit Zweden.

Van een hoofdprijs op het gala van Axl Johnson, de VC achter Centralpoint tot het maken van nieuwe assets samen met marketing; sustainability in the IT sector staat nu meer op de kaart.

Wil jij ook weten wat er achter de horizon ligt?
Ik help je graag mee om dat te ontdekken!

Podcast Unpackers: Meer bereik voor Tribe Capital

Situatie analyse

Hoe groeien we het bereik van Tribe Capital, zonder (groot) marketing budget?

Visie vorming

Het crypto landschap is (nog) een wild westen. Authentieke content duurt wellicht langer om groot bereik te krijgen, maar bereikt wel mensen die uiteindelijk de educatie diensten van Tribe Capital willen aanschaffen.

Co-Creatie

We hebben gekozen om een podcast te maken om onze eigen leercurve te documenteren. Onze nieuwsgierigheid en ontdekkingen staan centraal, zodat andere starters met onze onderwerpen kennis kunnen maken.

Dit is een project dat ik uit heel veel passie doe. Ik zoek sprekers, bedenk de insteek van de gesprekken, voer de gesprekken zelf en schrijf dagelijks op twitter wat ik leer.

We spreken gratis met ‘grote’ accounts en marktpartijen. De insteek wordt gewaardeerd in een veelal onbetrouwbare wereld. Podcasts zijn het ideale middel omdat iedereen graag zijn verhaal doet.

De resultaten? Langzaam, maar zeker, groeit ons bereik en de interactie. En geen trollen leger,
maar echte mensen die vanuit de anonimiteit naar voren stappen. En de gasten die we spreken worden vaak partners waaruit vaak extra geldstromen komen.

De resultaten

Langzaam, maar zeker, groeit ons bereik en de interactie. En geen trollen leger,
maar echte mensen die vanuit de anonimiteit naar voren stappen. En de gasten die we spreken worden vaak partners waaruit vaak extra geldstromen komen.

Als host zoek ik de sprekers en leid het gesprek en bewaak de rode draad in de formule.

Nieuwe groeirichting vormgeven voor Centralpoint

Situatie analyse

Strategische verkoop doelstellingen werden niet behaald, klanten vroeger om meer toegevoegde waarde in adviesgesprekken en vendoren verlangden meer van de reseller Centralpoint dan ‘alleen’ het leveren van de doos. Het tij moest worden gekeerd.

Visie vorming

De koers van een 700M omzet genererend bedrijf (proberen) te verleggen is niet iets dat in een dag te doen is. Dat was een traject van maanden. In een speciaal projectteam hebben we hiervoor intern allerlei sleutelfiguren gesproken. Zowel bij het management, als andere personen die vooruitgang probeerden te bewerkstelligen. Wij hebben het geluid van buiten naar binnen gehaald. Vanuit mijn netwerk hebben we inspiratiesessies georganiseerd om de gedachten te prikkelen.

Vanuit daar hebben we als corporate development team een strategisch framework gepresenteerd. Een cascade van nieuwe grote termen waar Centralpoint eerst niet over sprak,
doorgevoerd naar uiteindelijke nieuwe producten en diensten die invulling gaven aan die thema’s.

Co-Creatie

Dit is bij uitstek een reis geweest van intensief samenwerken met anderen. Mijn rol was hierin van meest vooruitgeschoven pion om trends te spotten en deze het bedrijf binnen te loodsen. Anderen bouwden de brug naar het IT portfolio en de gezagdragende mensen in het bedrijf voor draagvlak.

De resultaten

Een nieuwe richting heeft een nieuw geluid nodig. Met andere change makers hebben we dat leven ingeblazen. Experts uit andere velden aan het woord, onderzoeken van andere partnerships. Ik ken veel van deze experts vanuit mijn netwerk en zoek met hen altijd graag naar nieuwe kansen. Ik geniet ervan als uit dit soort gesprekken nieuw business ontstaat, alhoewel dit nooit direct het doel is.

Dat nieuwe geluid kan via verschillende formats. Webinars, events, short of longreads. Een insteek voor dat geluid vinden, aansluiting naar de business, samenwerken met partners hierop; samen werken hieraan is altijd opbouwend.

Podcast Voorlopers: Onze vragen zijn die veelal ook van onze klanten. Onze zoektocht langs experts namen we op in
een podcast formule die we daarvoor lanceerden

Innovation igniter @ Ricoh global

Situatie analyse

De wereld digitaliseert in hoog tempo en dat zet de omzet van kopieerapparaten en printers sterk onder druk.

Visie vorming

Lorum Ipsum

Co-Creatie

Lorum Ipsum

De resultaten

Lorum Ipsum

Wat leuk dat je contact zoekt.

Vul het formulier in en ik neem snel contact met je op.

6 + 9 =